Ελαιουργικές επιχειρήσεις Ελαία γη

Σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου, η τυποποίηση και συσκευασία ελαιολάδου και ελιών, η εμπορία ελαιολάδου και ελιών καθώς και η εμπορία συναφών αγροτικών προϊόντων. Η συσσωρευμένη εμπειρία και η οικογενειακή παράδοση από την συνεχή ενασχόληση με το αντικείμενο από το 1930

 

Πιστοποιήσεις

Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους παραγωγούς και εμπόρους ελιών και προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι οποίοι υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο και παροτρύνονται για διαρκή βελτίωση την εφαρμογή αποτελεσματικού ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια παραλαβής ελιών, επεξεργασίας, ελαιοτρίβισης, εμφιάλωσης, συσκευασίας και αποθήκευσης των τελικών προϊόντων

 
ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ

Νέα & εκδηλώσεις